11 Punkte für ein GRÜNES Mainz (persisch)


Für konsequenten Klimaschutz:
For consistent climate protection

برای حفاظت پایدار از آب وهوا

ما به طور مداوم در حال اجرای موفقیت آمیز حفاظت از آب و هوا ،و انطباق با پیامدهای بحران آب و هوا هستیم و می‌خواهیم ماینس تا سال 2035 پرژه های آب و هوایی را جبران کنیم .

Gut unterwegs in Mainz:
Easy commuting in Mainz

رفت و آمد آسان در ماینس

با گسترش تراموا، مسیرهای دوچرخه سواری خوب، طراحی مناسب فضای خیابان برای دوچرخه ، محدودیت سرعت 30 و مناطق آرام تر، صدای کمتر، هوای پاک تر و ایمنی بیشتر رفت و آمد را تضمین می کنیم

Mehr Grünflächen für unsere Stadt:
More green spaces for our city

فضاهای سبز بیشتر برای شهرمان

با آبیاری، درختان بیشتر و توسعه کمربند سبز دوم، خنک‌سازی، مکان‌های جذاب‌تر برای ملاقات مردم، فضای بیشتر برای تفریحات محلی و تنوع زیستی را در شهرمان تضمین می‌کنیم

Biotechnologie nachhaltig entwickeln:
Sustainable development of biotechnology

توسعه پایدار بیوتکنولوژی

ما می خواهیم ماینس را به عنوان یکی از مهم ترین مکان های جهان برای توسعه واکسن های نوآورانه و درمان های جدید ایجاد کنیم و مناطق مورد نیاز را به شیوه ای مبتنی با شرایط اقلیمی و با استانداردهای مثال زدنی برای سازگاری با محیط زیست و ساخت و سازهای پایدار توسعه دهیم

Bezahlbares Wohnen:
Affordable housing

مسکن ارزان قیمت

ما از یک سیاست مسکن فعال شهرداری با ساخت و ساز قوی مسکن به عنوان یک شرکت متعلق به شهر برای تامین مسکن حمایت می کنیم، می خواهیم افزایش اجاره بها را مهار کنیم و به ایجاد مسکن جدید ارزان قیمت ادامه دهیم.

Vorrang für die Familie, kinder, gute Bildung und Betreuung:
Priority for families, children, good education and care

اولویت برای خانواده ها، فرزندان؛ آموزش و مراقبت خوب

برای ما، کودکان و خانواده ها، آموزش و مراقبت خوب در اولویت هستند و می خواهیم خدمات تمام روز را بیشتر گسترش دهیم، می خواهیم مهدکودک ها را به گونه ای تجهیز کنیم که بتوان غذا را تازه و در محل تهیه کنند

solide Finanzen für eine Handlungsfähige Stadt:
Solid finances for a city capable of action

منابع مالی قوی شهری برای خدمات و اقدامات لازم

ما امور مالی شهر را مرتب کردیم، بدهی ها را کاهش دادیم و زمینه را برای سرمایه گذاری های مهم آینده تضمین کردیم. ما می خواهیم مدیریت شهری را با کارکنان خوب مجهز کنیم و آن را به صورت دیجیتالی مدرن کنیم تا بتواند از عهده وظایف آینده برآید

Lebendige Kultur:
Vibrant culture

فرهنگ پویا و زنده

ما متعهد به یک زندگی فرهنگی پر جنب و جوش هستیم که الهام بخش، سرگرم کننده و فضایی برای توسعه است – با دعوت از مؤسسات فرهنگی، ایجاد صحنه فرهنگی پویا و پایه گذاری فرهنگ تعطیلات زنده یک فضای فرهنگی متنوع و پایدار را شهر ماینس فراهم خواهیم کرد.

Sport und Bewegung:
Sport and movement

ورزش و حرکت

ما ورزش مدارس، ورزش های باشگاهی، ورزش های تفریحی و ورزش های حرفه ای را در شهر ورزشی ماینس ترویج می کنیم. ما در حال سرمایه گذاری در سالن های ورزشی و زمین های ورزشی هستیم، می خواهیم استخرهای شنای اضافی ایجاد کنیم و سالن های ورزشی بزرگ ساخته شود

Transparenz und Beteiligung:
Transparency and participation

شفافیت و مشارکت

شکل دادن به آینده تنها با همکاری یکدیگر امکان پذیر است. ما طرفدار سیاست های قابل فهم هستیم و از شفافیت بیشتر در اقدامات اداری حمایت می کنیم. برای ما، مشارکت شهروندان در پرسش‌های مربوط به طراحی شهرمان، بخش بدیهی آن است

Vielfalt, Zusammenhalt und ein gutes Miteinander:
Diversity, cohesion and good togetherness

تنوع، انسجام و با هم خوب بودن

ما سبزها، از ماینس رنگارنگ، متنوع و لیبرال، برای انسجام بجای تفرقه و برای با هم بودن بدون طرد، تبعیض، آشفتگی و خشونت دفاع می‌کنیم